Khác biệt giữa các bản “Tố Hữu”

 
Trong 2 cuộc kháng chiến, Tố Hữu đã sáng tác rất nhiều bài thơ để cổ vũ tinh thần cho chiến sỹ và nhân dân, gắn liền với suốt chiều dài lịch sử kháng chiến. Nổi tiếng nhất là những bài thơ như ''"Việt Bắc", "Lượm", "Hoan Hô Chiến Sĩ Điện Biên", "Việt Nam Máu Và Hoa", "Từ Cu-ba"''... với những đoạn trích tiêu biểu:
*Bài thơ "Việt Bắc":
*Bài thơ "Việt Bắc": ''"Ở đâu u ám quân thù/ Nhìn lên Việt Bắc: Cụ Hồ sáng soi/ Ở đâu đau đớn giống nòi/ Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền."''
::''"Ở đâu u ám quân thù''
*Tháng 5/1954, ông sáng tác bài thơ "Hoan Hô Chiến Sĩ Điện Biên": ''"Kháng chiến ba nghìn ngày/ Không đêm nào vui bằng đêm nay/ Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực/ Trên đất nước, như Huân chương trên ngực/ Dân tộc ta dân tộc anh hùng!... Hoan hô chiến sĩ Điện Biên/ Chiến sĩ anh hùng/ Đầu nung lửa sắt/ Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn!"''
::''Nhìn lên Việt Bắc: Cụ Hồ sáng soi''
::''Ở đâu đau đớn giống nòi''
::''Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền."''
*Tháng 5/1954, ông sáng tác bài thơ "Hoan Hô Chiến Sĩ Điện Biên" để chúc mừng [[chiến thắng Điện Biên Phủ]]:
::''"Kháng chiến ba nghìn ngày''
::''Không đêm nào vui bằng đêm nay''
::''Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực''
::''Trên đất nước, như Huân chương trên ngực''
::''Dân tộc ta dân tộc anh hùng!...''
::''Hoan hô chiến sĩ Điện Biên/ Chiến sĩ anh hùng/ Đầu nung lửa sắt/''
::''Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/''
::''Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn!"''
*Năm 1964, khi anh nguyễn Văn Trỗi bị Mỹ xử bắn, ông sáng tác bài thơ ''"Hãy Nhớ Lấy Lời Tôi"'':
::''Có những phút làm nên lịch sử''