Khác biệt giữa các bản “Tố Hữu”

::''Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.''
 
*Tháng 1/1973, khi biết về tấm gương dân quân tự vệ Phạm Thị Viễn thuộc Đội tự vệ của Nhà máy Cơ khí Mai Động, đã tham gia bắn hạ một chiếc cường kính hạng nặng hiện đại [[F-111]] bằng 19 phát đạn súng máy phòng không 14,5mm (năm 1967, mẹ cô bị bom Mỹ giết hại, đến ngày 26/12/1972 thì cha cô cũng bị bom Mỹ giết, cô đã chít khăn tang rồi trở lại trận địa chiến đấu cùng đồng đội), góp phần làm nên chiến thắng [[Điện Biên Phủ trên không]], ông sáng tác Bài thơ "Việt Nam - Máu Và Hoa":
*Tháng 1/1973, sau chiến thắng [[Điện Biên Phủ trên không]], ông sáng tác Bài thơ "Việt Nam Máu Và Hoa":
::''"Trắng khăn tang, em chẳng khóc đâu''
::''Hỡi em gái mất cha mất mẹ''