Khác biệt giữa các bản “Tố Hữu”

Sau năm 1986, Việt Nam tiến hành đổi mới nhằm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế toàn diện. Ông bị mất uy tín chính trị vì phải chịu trách nhiệm trong những vụ khủng hoảng tiền tệ những năm 1980 nên bị miễn nhiệm các chức vụ quản lý, chỉ còn giữ chức danh đại biểu quốc hội và các vai trò nghiên cứu mang tính học thuật về văn chương.
 
Năm 1996, ông được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (ngay trong đợt 1xét tặng đầu tiên (năm 1996).
 
Ông qua đời lúc 9 giờ 15 phút 7 giây, ngày [[9 tháng 12]] năm [[2002]] tại [[Bệnh viện Trung ương Quân đội 108|Bệnh viện 108]].