Khác biệt giữa các bản “Tam Sơn, Từ Sơn”

n
 
Danh sách các tiến sĩ và phó bảng tiến sĩ nho học làng Tam Sơn
#[[Nguyễn QuanQuán Quang]], [[Trạng nguyên]] năm 1246
#Ngô Luân, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1475
#Nguyễn Úc, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1487
175

lần sửa đổi