Khác biệt giữa các bản “Trọng trường Trái Đất”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Nghiên cứu trọng trường [[Trái Đất]] là một lĩnh vực của ''[[địa vật lý]]''. Kết quả của nghiên cứu cũng áp dụng để miêu tả trọng trường tại các [[hành tinh]], các [[thiên thể]] khác.
 
Trên thực tế, trọng lực Trái Đất thật sự phụ thuộc vào vị trí. Xét trên bề mặt Trái Đất, giá trị trung bình của trọng lực Trái Đất là 9.,80665 m/s², với nhiều ký hiệu khác nhau, lần lượt là g<sub>n</sub>, g<sub>e</sub> (đôi khi là giá trị pháp tuyến xích đạo của Trái Đất, 9.,78033 m/s<sup>2</sup> ),g<sub>0</sub>, hoặc đơn giản là g.
 
Trọng lượng của một vật trên bề mặt Trái Đất là lực hướng xuống của vật đó, được đề cập ở Định Luật II Newton, hay F = ma (lực kéo = trọng lượng x gia tốc). Gia tốc trọng trường cũng góp phân vào gia tốc trọng lực, nhưng đối với các yếu tố khác, chẳng hạn như sự tự chuyển động của Trái Đất cũng đóng góp một phần vào và làm ảnh hưởng đến trọng lượng của vật. Trọng lực thường không bao gồm lực hút của Mặt Trời hay Mặt Trăng (liên quan đến hiện tượng thuỷ triều).
4

lần sửa đổi