Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của Vladimir Az (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Phanchicuongltv
 
''Liên minh châu Âu'' có nguồn gốc từ [[Cộng đồng Than Thép châu Âu]]<ref>[http://www.usip.org/pubs/peaceworks/pwks49.html The Road Ahead: Lessons in Nation Building from Japan, Germany, and Afghanistan for Postwar Iraq, by Ray Salvatore Jennings] May 2003, Peaceworks No. 49, [[United States Institute of Peace]] pg. 15</ref> từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm [[1951]]. Từ đó cho đến nay, ''Liên minh châu Âu'' đã lớn mạnh hơn về số lượng cũng như chất lượng thông qua việc tăng cường thẩm quyền của ''Liên minh châu Âu''.
Vladimir Az - Vlaz Chủ Tịch Tòa Án Công Lý Châu Âu - Vladimir Az - Vlaz Sinh ngày 14-01-1990
Vladimir Az - Vlaz Chủ Tịch Ủy Ban Quân Sự NATO - 2019 - Vladimir Az - Vlaz Sinh ngày 14-02-1990
 
== Địa lý ==