Khác biệt giữa các bản “Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản”

Đã thêm logo SVG
(Đã thêm logo SVG)
{{Infobox Organization
|name = Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản<br>''Nippon Rekōdo Kyōkai''
|image = Recording Industry Association of Japan Logologo.pngsvg
|formation = 1942
|extinction =
3

lần sửa đổi