Khác biệt giữa các bản “Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu”

n
== Hoàng hậu Đại Thanh ==
=== Chỉ định làm Hậu ===
Năm Đồng Trị thứ 11 ([[1872]]), ngày [[3 tháng 2]] (âm lịch) năm ấy, khi tiến hành tuyển tú, [[Từ An Thái hậu]] là người đề bạt và đưa A Lỗ Đặc thị dự vào đợt tuyển.
 
Trong khi đó, Từ Hi Thái hậu là người rất ghét Đoan Hoa, quyết liệt chọn con gái của [[Phượng Tú]] thuộc dòng dõi Sa Tế Phú Sát thị danh môn, đối chọi với Từ An Thái hậu rất gay gắt. Cụ thể quá trình này, trước mắt vẫn không có hồ sơ công khai minh bạch, nhưng cuối cùng Đồng Trị Đế vẫn chọn A Lỗ Đặc thị làm Hoàng hậu, và điều này khiến Từ Hi Thái hậu rất không vui. Chỉ dụ năm ấy: ''"Khâm phụng Từ An Hoàng thái hậu, Từ Hi Hoàng thái hậu ý chỉ. Hoàng đế tuổi nhỏ lên ngôi, đến nay đã mười một năm hơn, cần chọn người hiền để tác phối, chính vị Trung Cung, cũng là để phụ thánh đức lĩnh tương nội trị. Đặc tuyển con gái của Hàn Lâm viện Thị giảng Sùng Khởi là A Lỗ Đặc thị, thục thuận đoan trang, đáng lập làm Hoàng hậu. Đặc dụ"''<ref>[http://www.guoxuedashi.com/a/5703b/91348o.html 清实录同治朝实录 卷实录卷之三百二十八]: ○钦奉慈安皇太后慈禧皇太后懿旨。皇帝冲龄践阼。于今十有一年。允宜择贤作配。正位中宫。以辅君德而襄内治。兹选得翰林院侍讲崇绮之女阿鲁特氏。淑慎端庄。著立为皇后。特谕。</ref>.