Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Hungary 1940.svg|50px]]<br />[[Vương quốc Hungary]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Romania.svg|50px]]<br />[[Vương quốc România]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of First Slovak Republic 1939-1945.svg|50px]]<br />[[SlovakiaCộng hòa Slovak (1939–1945)|Cộng hòa Slovak]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Naval Ensign of Bulgaria (1878-1944).svg|50px]]<br />[[Vương quốc Bulgaria]]