Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
* {{flagicon image|Flag of New Zealand.svg}} [[New Zealand]]
* {{flagicon image|Dominion of Newfoundland Blue Ensign.svg}} [[Newfoundland]]
* {{flagicon image|Flag of South Africa 1910-1912.svg}} [[CộngLiên hòaminh Nam Phi|Nam Phi]]
{{flagicon image|Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg}} [[Đệ Tam Cộng hòa Pháp|Pháp]]
|combatant2 = {{flagcountry|German Empire}}