Khác biệt giữa các bản “Watt”

không có tóm lược sửa đổi
| [[mêga|M]] || MW || 1 × 10<sup>6</sup> W || Mêgawatt
|-
| [[kilô|k]] || kW || 1 × 10<sup>3</sup> W || klôwattkilôwatt
|-
| [[héctô|h]] || hW || 1 × 10<sup>2</sup> W || héctôwatt
784

lần sửa đổi