Khác biệt giữa các bản “Furry Fandom”

Các furcon nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á và thế giới như: Midwest Fur Fest( MFF ), Anthrocon( Mỹ); Furry Meeting of Japan(JMOF), Kemoket( Nhật Bản); Fursquare, Morph parade( Thái Lan); Furripinas( Philipines)....
 
Tại Việt Nam đến nay vẫn chưachỉ 1 sự kiện furcon nào được tổ chức tínhtại Hồ Chí đếnMinh năm 20182019
 
=== Furry Art ===
Người dùng vô danh