Khác biệt giữa các bản “Watt”

không có tóm lược sửa đổi
:1 [[giga]]watt (GW) = 1 000 000 000 W
 
=== Các ước số-bội số của watt ===
==== Các tiền tố kết hợp với đơn vị watt ====
{| class="wikitable"
|-
 
|}
==== Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau ====
{| class="wikitable"
|-
784

lần sửa đổi