Khác biệt giữa các bản “Phụ nữ Hồi giáo”

(Tạo với bản dịch của trang “Women in Islam”)
 
== Nguồn ảnh hưởng ==
Có bốn nguồn ảnh hưởng theo Hồi giáo nói về phụ nữ Hồi giáo. Hai phần đầu, Kinh Qur'an và Hadiths, được coi là nguồn chính, trong khi hai phần còn lại là nguồn thứ cấp và nguồn gốc khác nhau giữa các giáo phái Hồi giáo khác nhau và trường phái luật học Hồi giáo . Các nguồn ảnh hưởng thứ cấp bao gồm ''ijma'' , ''qiyas'' và, dưới các hình thức như ''fatwa'' , ''ijtihad'' . <ref name="Motahhari, 1983">Motahhari, Morteza (1983). Jurisprudence and Its Principles, translator:Salman Tawhidi, {{ISBN|0-940368-28-5}}.</ref> <ref name="Kamali, Mohammad Hashim 1991">Kamali, Mohammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge: Islamic Text Society, 1991. {{ISBN|0-946621-24-1}}</ref> <ref>{{Chú thích web|url=http://www.usc.edu/dept/MSA/law/shariahintroduction.html|title=Shari`ah and Fiqh|date=|website=USC-MSA Compendium of Muslim Texts|publisher=University of Southern California|archive-url=https://web.archive.org/web/20080918043205/http://www.usc.edu/dept/MSA/law/shariahintroduction.html|archive-date=September 18, 2008|dead-url=yes}}</ref>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Trang chứa liên kết với nội dung chỉ dành cho người đăng ký mua]]
[[Thể loại:Pages with unreviewed translations]]