Khác biệt giữa các bản “Chu Nhiên”

Trang mới: “{{thông tin nhân vật Tam Quốc |Tên=Chu Nhiên |Chức vụ=Đại tướng |Nước=Đông Ngô |Sinh=182 |Mất=249 |Phồn thể=朱然 |Giản thể=朱然…”
(Trang mới: “{{thông tin nhân vật Tam Quốc |Tên=Chu Nhiên |Chức vụ=Đại tướng |Nước=Đông Ngô |Sinh=182 |Mất=249 |Phồn thể=朱然 |Giản thể=朱然…”)
(Không có sự khác biệt)
748

lần sửa đổi