Khác biệt giữa các bản “Chu Nhiên”

không có tóm lược sửa đổi
*Thi Nhiên (施然)
}}
Chu Nhiên (182 – 249) (tiếng Hán: 朱然; Phiên âm: Chu Jan) là một tướng lĩnh của nhà [[Đông Ngô]] trong thời kỳ [[Tam Quốc]]. Mặc dù ông bạn thuở thiếu thời của [[Đông Ngô Đại Đế, [[Tôn Quyền]], nhưng không bao giờ được giao trọng trách hay được đảm nhiệm các chức vụ cao trước khi [[Lã Mông]] đánh chiếm được phía nam [[Kinh Châu]] năm 219, khi đó ông được giao nhiệm vụ hỗ trợ truy bắt tướng địch là [[Quan Vũ]]
748

lần sửa đổi