Khác biệt giữa các bản “Chu Nhiên”

không có tóm lược sửa đổi
*Thi Nhiên (施然)
}}
Chu Nhiên (182 – 249) (tiếng Hán: 朱然; Phiên âm: Chu Jan) là một tướng lĩnh của nhà [[Đông Ngô]] trong thời kỳ [[Tam Quốc]]. Mặc dù ông bạn thuở thiếu thời của Đông Ngô Đại Đế, [[Tôn Quyền]], nhưng không bao giờ được giao trọng trách hay được đảm nhiệm các chức vụ cao trước khi [[Lã Mông]] đánh chiếm được phía nam [[Kinh Châu]] năm 219, khi đó ông được giao nhiệm vụ hỗ trợ truy bắt tướng địch là [[Quan Vũ]]. Sau trận chiến [[Di Lăng]], [[Tào Ngụy]] mở cuộc công kích vào pháiphía tây bắc, miền trung, và miềnphía đông biên giới [[Đông Ngô]]. Chu Nhiên được phái đến trấn thủ phía tây bắc để bao vệ thành Giang Lăng chỉ với 5000 quân chống lại kẻ địch đông đảo hơn đến 10 lần. Danh tiếng của ông nhanh chóng lan truyền khắp nơi và trở thành nổi khiến sợ đối với [[Tào Ngụy]]
748

lần sửa đổi