Khác biệt giữa các bản “Ulysses S. Grant”

không có tóm lược sửa đổi
| quốc tịch=Mỹ
| hình=Ulysses Grant 1870-1880.jpg
| chức vụ=[[Tổng thống Hoa Kỳ|Tổng]] thống[[Danh thứsách 18Tổng củathống Hoa Kỳ|thứ 18]]
| date1=[[4 tháng 3]] năm, [[1869]]
| date2=[[4 tháng 3]] năm, [[1877]]
| tiền nhiệm=[[Andrew Johnson]]
| kế nhiệm=[[Rutherford B. Hayes]]
| ngày sinh={{birth date|1822|4|27|mf=y}}
| nơi sinh=[[Point Pleasant, Ohio|Point Pleasant]], [[Ohio]], Hoa Kỳ
| phó chức vụ = Phó tổng thống
| chết=chết
| phó viên chức = [[Schuyler Colfax]]<br>[[Henry Wilson]]
| ngày mất={{death date and age|1885|07|23|1822|04|27}}
| chức vụ 2 = [[Tướng tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ|Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ]]
| nơi mất=[[Wilton, New York|Mount McGregor, New York]]
| bắt đầu 2 = 9 tháng 3, 1864
| kết thúc 2 = 4 tháng 3, 1869
| tiền nhiệm 2 = [[Henry Wager Halleck|Henry Halleck]]
| kế nhiệm 2 = [[William Tecumseh Sherman|William Sherman]]
| ngày mấtchết ={{death date and age|1885|07|23|1822|04|27}}
| nơi mấtchết = [[Wilton, New York|Mount McGregorWilton]], [[bang New York|New York]], Hoa Kỳ
| vợ=[[Julia Grant|Julia Dent Grant]]
| con = [[Jesse Root Grant|Jesse]]<br>[[Ulysses S. Grant, Jr.|Ulysses]]<br>[[Nellie Grant|Nellie]]<br>[[Frederick Dent Grant|Frederick]]
| học trường = [[Học viện Quân sự West Point Hoa Kỳ|Học viện Quân sự West Point]]
| nghề = Quân nhân
| đảng=[[Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ|Cộng hòa]]
| đạo = [[Phong trào Giám Lý|Giám Lý]]
| tôn giáo=Methodist
| phó tổng thống=[[[Schuyler Colfax]] (1869-1873),<br|>[[Henry Wilson]] (1873-1875), <br />''Trống'' (1875-1877)
| chữ ký=Ulysses S. Grant memoirs signature.jpg
}}