Khác biệt giữa các bản “Ulysses S. Grant”

không có tóm lược sửa đổi
|branch = [[Lục quân Liên bang miền Bắc]]<br>[[Lục quân Hoa Kỳ]]
|serviceyears = 1839–1854<br />1861–1869
|rank = [[Tập tin:US Army General insignia (1866).svg|40px]] [[Thống tướng Lụclục quân (Hoa Kỳ)|Thống tướng Lục quân]]<!--General of the army có nghĩa là Thống tướng Lục quân. Nếu không đi cùng với Army thì chỉ là Đại tướng-->
|commands = Trung đoàn Bộ binh Tình nguyện Illinois số 21<br>[[Binh đoàn sông Tennessee]]<br />[[Phân bộ Quân sự Mississippi]]<br>[[Lục quân Hoa Kỳ]]
|battles= [[Chiến tranh Hoa Kỳ-Mexico]]
* [[Trận Resaca de la Palma]]