Khác biệt giữa các bản “Gia Nghĩa (huyện)”

n
n
* [[Nghĩa Trúc, Gia Nghĩa|Nghĩa Trúc]] (義竹鄉)
* [[Lộc Thảo, Gia Nghĩa|Lộc Thảo]] (鹿草鄉)
* [[VĩnhThủy Thượng, Gia Nghĩa|VĩnhThủy Thượng]] (水上鄉)
* [[Trung Phố, Gia Nghĩa|Trung Phố]] (中埔鄉)
* [[Trúc Khi, Gia Nghĩa|Trúc Khi]] (竹崎鄉)
* [[Đại Phố, Gia Nghĩa|Đại Phố]] (大埔鄉)
* [[A Lý Sơn, Gia Nghĩa|A Lý Sơn]] (阿里山鄉)
 
 
==Xem thêm==