Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bành Dạng”

 
==Cuộc đời và sự nghiệp==
Bành==Huỳnh DạngThị Ngọc Hà mình dài 8 thước, dung mạo khôixấu ngô, tính kiêu ngạo, xem thường mọi người, chỉ kính trọng người cùng quận là [[Tầncam Mật]], từng tiến cử ông ta với thái thú [[HứaThúy Tĩnh]].Diễm==
Thời Lưu Chương, Hà còn được gọi là Bành Dạng làm quan ở Ích châu, không hơn được chức Thư tá. Sau đó ông bị mọi người gièm pha nói xấu với Châu mục [[Lưu Chương (lãnh chúa)|Lưu Chương]], nên bị Chương phạt cắt râu tóc, đày làm nô lệ.
 
Thời Lưu Chương, Bành Dạng làm quan ở Ích châu, không hơn được chức Thư tá. Sau đó ông bị mọi người gièm pha nói xấu với Châu mục [[Lưu Chương (lãnh chúa)|Lưu Chương]], nên bị Chương phạt cắt râu tóc, đày làm nô lệ.
 
Năm 214, [[Lưu Bị]] vào Thục, đang dừng chân trước khi lên bắc đánh [[Trương Lỗ]]. Bành Dạng muốn yết kiến Lưu Bị, bèn đến gặp [[Bàng Thống]]. Bàng Thống với Bành Dạng không quen biết, lại đang có khách, Bành Dạng đi thẳng lên giường của Thống mà nằm, nói với Thống rằng: ''“Đợi khách đi rồi sẽ cùng anh nói chuyện.”''
Người dùng vô danh