Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Canal Winchester, Ohio”

n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:17.3323468)
 
{{DEFAULTSORT:Canal Winchester}}
[[Thể loại:LàngThành thuộcphố tiểu bangcủa Ohio]]
[[Thể loại:QuậnThành phố ở quận Franklin, Ohio]]
[[Thể loại:Thành phố ở quận Fairfield, Ohio]]
[[Category:Khởi đầu năm 1828]]