Khác biệt giữa các bản “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|size = 250px
|alt = <!-- thông tin bổ sung cho hình ảnh, xin xem [[WP:ALT]] -->
|caption = Huy hiệu Đội Thiếu niềm gyhrhhdrhỷ rututiụruuurjtriẹdk Tiền phong Hồ Chí MinhMinhfhhdjshdgsalhx nữ g qui qui quơ williams quơ tục cho ấp áp
|map = <!-- tùy ý -->
|msize = <!-- cỡ bản đồ, tùy chọn/mặc định là 200px -->