Khác biệt giữa các bản “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|name = Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
|image = Huy_hiệu_Đội_chuẩn_2015.png
|image_border = có
 
 
Hy dgey tết êy em ép em em ẹt ẹt web rock williams|image_border = có
|size = 250px
|alt = <!-- thông tin bổ sung cho hình ảnh, xin xem [[WP:ALT]] -->
|caption = Huy hiệu Đội Thiếu niềm gyhrhhdrhỷ rututiụruuurjtriẹdkniên Tiền phong Hồ Chí Minhfhhdjshdgsalhx nữ g qui qui quơ williams quơ tục cho ấp ápMinh
|map = <!-- tùy ý -->
|msize = <!-- cỡ bản đồ, tùy chọn/mặc định là 200px -->
Người dùng vô danh