Khác biệt giữa các bản “Kara DioGuardi”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{{Infobox musical artist <!-- See Wikipedia:WikiProject Musicians -->
| Name = Kara DioGuardi
| Img = Kara DioGuardi.jpg
| Img_capt = Kara DioGuardi năm 2007
| Img_size = Albanian
| Landscape =