Mở trình đơn chính

Các thay đổi

dumamuondutaohaygi
| image = Dana Delany 1992 Emmys retouch.jpg
| caption = Nữ diễn viên [[Dana Delany]] đang cầm một giải Emmy vào năm 1992.
| description = Thành tựu trong truyền hình giờ vàngvàn
| presenter = [[ViệnViệ Nghệghệ thuật và khoa học truyền hìnhtruyềhình|ATAS]]
| country = Hoa Kỳ
 
| network = [[American Broadcasting Company|ABC]] (1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1993–94, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) <br> [[CBS]] (1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013) <br> [[Fox Broadcasting Company|Fox]] (1987–92, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015) <br> [[NBC]] (1955–65, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
| year = 1949