Khác biệt giữa các bản “Waldachtal”

Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một đô thị ở huyện Freudenstadt ở bang Baden-Württemberg thuộc…”
(Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một đô thị ở huyện Freudenstadt ở bang Baden-Württemberg thuộc…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh