Khác biệt giữa các bản “România”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/libraries/Libraries.php?launch=1&language=en&page=Treasures&country=Romania Treasures of the national library of Romania]
* [http://historo.wordpress.com/ Historic Houses of Romania]
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Thanh chủ đề|Chiến tranh thế giới thứ hai|Châu Âu|România|Đế quốc Ottoman|Châu Á|Liên Xô|Cơ Đốc giáo|}}
 
{{Quốc gia châu Âu}}
{{Phân cấp hành chính România}}
{{Vùng lịch sử Romania }}
{{Danube}}
{{ASEM}}
{{Ủy hội châu Âu}}
{{Liên minh Latinh}}
{{Liên Minh Châu Âu}}
{{Châu Âu}}
{{Chủ đề châu Âu }}
{{Cộng đồng Pháp ngữ}}
{{Cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha}}
{{Quốc gia giáp Biển Đen}}
{{Quốc gia Hợp tác Kinh tế biển Đen }}
{{OSCE}}
{{Quốc gia vùng Balkan}}
 
[[Thể loại:România| ]]