Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Huy Hổ”

*Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Bá Thế, mục từ "Nguyễn Huy Hổ" trong ''Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam''. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992.
[[Thể loại:Người Hà Tĩnh]]
[[Thể loại:Dòng họ Nguyễn Huy]]
[[Thể loại:Quan nhà Nguyễn]]
[[Thể loại:Nhà thơ Việt Nam thời Nguyễn]]
Người dùng vô danh