Khác biệt giữa các bản “Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
* 10.2016- 04.2018, [[Lê Quang Xuân]], Thiếu tướng (2017)<ref>{{Chú thích web|url=http://baogialai.com.vn/channel/9702/201705/quan-doan-3-phat-huy-dan-chu-xay-dung-don-vi-vung-manh-5535220/|tiêu đề=Quân đoàn 3: Phát huy dân chủ xây dựng đơn vị vững mạnh}}</ref>, Chính ủy Học viện Lục Quân (4.2018-nay)
* 04.2018- nay, [[Bùi Huy Biết]], [[Thiếu tướng]] (2018)
 
=== Tham mưu trưởng ===
 
*
 
=== Các tướng lĩnh khác ===
Người dùng vô danh