Khác biệt giữa các bản “Đông Phổ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox Former Subdivision
|native_name = {{lang|de|Ostpreußen}}
|conventional_long_name = Đông Phổ
|common_name = Đông Phổ
|subdivision = [[Provinces of Prussia|Province]]
|nation = the [[Kingdom of Prussia]] <small>(until 1918)</small> and the [[Free State of Prussia]]
|life_span = 1772–1829<br/>1878–1945
|year_start = 1773
|event_start = [[First Partition of Poland|Established]]
|date_start = 31 January
|year_end = 1945
|event_end = [[Battle of Königsberg|Soviet capture]]
|capital = [[Königsberg]]
|event1 = Province of Prussia
|date_event1 = 3 December 1829
|event2 = Province restored
|date_event2 = 1 April 1878
|p1 = Duchy of Prussia
|flag_p1 = Flag of Ducal Prussia.svg
|s1 = Soviet Union
|s2 = Polish People's Republic
|flag_s1 = Flag of the Soviet Union.svg
|flag_s2 = Flag of Poland (1928-1980).svg
|flag_s3 = Flagge Preußen - Provinz Ostpreußen.svg
|image_flag = Flagge Preußen - Provinz Ostpreußen.svg
|image_coat = Coat of Arms of East Prussia.svg
|image_map = German Empire - Prussia - East Prussia (1878).svg
|image_map_caption = Tỉnh Đông Phổ (đỏ), thuộc [[Vương quốc Phổ]], nằm trong [[Đế quốc Đức]], 1871.
|stat_area1= 36993
|stat_year1=1905
|stat_pop1 = 2025741
|political_subdiv= [[Gumbinnen (region)|Gumbinnen]]<br/>[[Königsberg (region)|Königsberg]]<br/>[[Allenstein (region)|Allenstein]] (from 1905)<br/> [[Marienwerder (region)|West Prussia]] (1922–1939)<br/>[[Zichenau (region)|Zichenau]] (from 1939)
|today = {{flagcountry|Poland}}<br>{{flagcountry|Lithuania}}<br>{{flagcountry|Russia}}
}}
 
[[Hình:German Empire - Prussia - East Prussia (1878).svg|thumb|300px|Tỉnh Đông Phổ (đỏ), thuộc [[Vương quốc Phổ]], nằm trong [[Đế quốc Đức]], 1871.]]
'''Đông Phổ''' là phần chính của các khu vực Phổ dọc theo phía đông nam bờ biển Baltic từ thế kỷ 13 đến cuối chiến tranh thế giới thứ II tháng 5 năm 1945. Từ năm 1772-1829 và 1878-1945, tỉnh Đông Phổ là một phần của bang Đức Prusssia. Thành phố thủ phủ là [[Kaliningrad|Königsberg]].