Khác biệt giữa các bản “Chùa Tây An”

n
Vị sư trụ trì đầu tiên là Hòa thượng Nguyễn Văn Giác (1788-1875), pháp hiệu ''Hải Tịnh'', tu theo phái [[Lâm Tế]], nên có người còn gọi chùa Tây An là chùa Lâm Tế <ref>Phái Lâm Tế: một trong năm dòng phái chánh: ''Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn''. Tất cả đều phát xuất từ [[Trung Quốc]].</ref>
 
Cũng trong khoảng thời gian này (tức là những năm 1850) ông [[Đoàn Minh Huyên]] ([[1807]]-[[1856]]), người sáng lập ra [[đạo Bửu Sơn Kỳ Hương]] (vào năm 1849) đến tu tại chùa, nên chùa càng nổi tiếng.
 
Các vị sư trụ trì chùa Tây An gồm: Hải Tịnh (tục danh Nguyễn Văn Giác), Hoàng Ân (tục danh Nguyễn Nhất Thừa), Huệ Quang (tục danh Nguyễn Trang Nghiêm), Thuần Hậu (tục danh Huỳnh Văn Đắc), Thiện Pháp (tục danh Ngô Văn Hòa), Thích Bửu Thọ (tục danh Nguyễn Thế Mật), Huệ Châu (tục danh Hồ Thạch Hùng), Định Long (tục danh Phạm Văn Trực), Huệ Kỉnh (tục danh Trần Văn Cung).<ref>[http://chaudoc.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3j3oBBLczdTEwMLD383A09nx1ADT_MgXxNzA_2CbEdFAK4vDC8!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/chaudoc/siteofchaudoc/khamphachaudoc/ditichlichsu/chua+tay+an Bài Chùa Tây An trên cổng thông tin điện tử thị xã Châu Đốc, của Yến Phượng,ngày 19/11/2010.]</ref>