Khác biệt giữa các bản “Chùa Tây An”

n
 
Sách [[Đại Nam nhất thống chí]] viết về chùa Tây An như sau:
:''Chùa ở địa phận thôn [[Vĩnh Tế, Châu Đốc|Vĩnh Tế]], huyện Tây Xuyên, nguyên tổng đốc Doãn Uẩn cho xây dựng năm [[Thiệu Trị]] thứ 7 ([[1847]]). Chùa đứng trên núi, mặt trước trông ra tỉnh thành, phía sau dựa vào vòm núi, tiếng người vắng lặng, cổ thụ âm u, cũng là một thắng cảnh thiền lâm vậy''<ref>Dẫn lại theo Nguyễn Hiền Đức, ''Lịch sử Phật giáo [[Đàng trong]]''. NXB TP. [[Hồ Chí Minh]], 1995, tr.380.</ref>.<ref>''Đại Nam nhất thống chí'', quyển 30, tỉnh An Giang, mục Chùa quán, trang 186.</ref>
 
== Kiến trúc ==