Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Menkauhor Kaiu”

không có tóm lược sửa đổi
{{UCVCL}}
{{Thông báo thảo luận}}
{{WikiProjectBannerShell|1=
{{Dự án Ai Cập cổ đại |chất lượng = B|độ quan trọng = cao}}
{{Dự án Ai Cập|chất lượng = B|độ quan trọng = trung bình}}
{{Dự án châu Phi|chất lượng = B|độ quan trọng = thấp}}
{{Dự án Cựu quốc gia |chất lượng = B|độ quan trọng = thấp}}}}
{{DYK talk|2017-09-11|…'''[[Menkauhor Kaiu]]''' là vị [[pharaon]] cuối cùng còn xây dựng một ngôi đền Mặt trời dành cho [[Thần Ra]]?}}