Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”

Không có chỗ nào nói câu đó
n
(Không có chỗ nào nói câu đó)
}}
{{otheruses4|Ủy ban Quân sự Trung ương của nhà nước Trung Quốc, thường gọi là '''Quốc gia Quân ủy'''|Ủy ban Quân sự Trung ương của [[Đảng Cộng sản Trung Quốc]], thường gọi là '''Trung ương Quân ủy'''|Quân ủy Trung ương Trung Quốc}}
'''Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa''' ({{zh|s=中华人民共和国中央军事委员会}}, ''Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa quốc Trung ương Quân sự Ủy viên hội''), còn được gọi tắt là '''Quân ủy Nhà nước Trung Quốc''' {{zh|s=中华人民共和国中央军委}}, ''Quốc gia Trung ương Quân ủy'' hay {{zh|s=国家军委}}, ''Quốc gia Quân ủy''), là một trong những cơ quan lãnh đạo cao nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngang cấp với Hội đồng nhà nước, Toà án nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc do Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc bầu ra, theo đề cử của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dựa theo điều 93 [[Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] quy định "Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa lãnh đạo lực lượng vũ trang toàn quốc".<ref name=":0">{{Chú thích web|url=http://tapchiqptd.vn/vi/an-pham-tap-chi-in/vai-net-ve-to-chuc-quan-uy-trung-uong-cua-trung-quoc/3562.html|title=Vài nét về tổ chức Quân ủy Trung ương của Trung Quốc}}</ref>
 
Quân ủy Trung ương Quốc gia và Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là "nhất cá cơ cấu lưỡng khối tử bài" (1 cơ quan có 2 tên), đồng thời Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì "Đảng chỉ huy súng", trên thực tế là cơ quan lãnh đạo quân sự tối cao.<ref name=":0" />
 
==Lịch sử==