Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Cương Xuyên”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* {{Commons category-inline}}
{{Wikiquote}}
{{Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc}}
 
{{refbegin}}
41.686

lần sửa đổi