Khác biệt giữa các bản “Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền”

Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' (JSLC) (tiếng Trung Quốc đơn giản: 酒泉 卫星 发射 中心; tiếng Trung Quốc truyền thống: 酒泉 卫星 发射 …”
(Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' (JSLC) (tiếng Trung Quốc đơn giản: 酒泉 卫星 发射 中心; tiếng Trung Quốc truyền thống: 酒泉 卫星 发射 …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh