Khác biệt giữa các bản “Juliana của Hà Lan”

Trang mới: “'''Juliana của Hà Lan''' (Juliana Marie Louise Emma Wilhelmina, 30 tháng tư 1909 - 20 tháng ba năm 2004) là Nữ hoàng của Vương quốc Hà Lan từ…”
(Trang mới: “'''Juliana của Hà Lan''' (Juliana Marie Louise Emma Wilhelmina, 30 tháng tư 1909 - 20 tháng ba năm 2004) là Nữ hoàng của Vương quốc Hà Lan từ…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh