Khác biệt giữa các bản “Willem III của Hà Lan”

Trang mới: “William III (Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Anh hóa: Frederick William Alexander Paul Louis) (19 tháng hai năm 1817 -ngày 23 tháng 11 năm 1890) từ …”
(Trang mới: “William III (Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Anh hóa: Frederick William Alexander Paul Louis) (19 tháng hai năm 1817 -ngày 23 tháng 11 năm 1890) từ …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh