Khác biệt giữa các bản “Willem II của Hà Lan”

Trang mới: “William II (Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau) (06 tháng 12 năm 1792 - 17 tháng 3 năm 1849) là vua của Hà Lan, Đại công tước của…”
(Trang mới: “William II (Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau) (06 tháng 12 năm 1792 - 17 tháng 3 năm 1849) là vua của Hà Lan, Đại công tước của…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh