Khác biệt giữa các bản “Kauniainen”

Trang mới: “Kauniainen là một thị xã và đô thị có dân số 8649 người (31/1/2011) ở vùng đô thị Helsinki, Phần Lan, một vùng đô thị có […”
(Trang mới: “Kauniainen là một thị xã và đô thị có dân số 8649 người (31/1/2011) ở vùng đô thị Helsinki, Phần Lan, một vùng đô thị có […”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh