Khác biệt giữa các bản “Ngày quốc tế bất bạo động”

(Trang mới: “'''Ngày quốc tế bất bạo động''' (hay ''Ngày quốc tế không bạo lực'') là một ngày do Liên Hiệp Quốc đặt ra để cổ vũ cho [[…”)
 
[[Category:Ngày Liên Hiệp Quốc]]
[[Category:Liên Hiệp Quốc]]
[[Category:BậtBất bạo động]]
[[Category:Mohandas Karamchand Gandhi]]
 
Người dùng vô danh