Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sự đánh đổi”

 
*Thanh Xuân, [http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2004/01/3B9CF6FD/ Sự đánh đổi giữa nghèo đói và tăng trưởng tại VN], ''VnExpress, cập nhật ngày 8/1/2004, truy cập ngày 14/10/2010''.
 
[[Thể loại:ThuậtQuyết ngữ kinh tế họcđịnh]]
[[Thể loại:Lý thuyết quyết định]]