Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngũ Hành Sơn (quận)”

không có tóm lược sửa đổi
(Nhiều khu vực giáp ranh quận nay đã đô thị hóa, nên các thông tin này không còn chính xác)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Lịch sử ==
Theo Nghị định số 07/1997/NĐ-CP của Chính phủ<ref>[http://luatgiapham.com/nghi-dinh-so-07-1997-nd-cp-cua-chinh-phu/ Nghị định số 07/1997/NĐ-CP của Chính phủ]</ref>, quận Ngũ Hành Sơn được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bắc Mỹ An của khu vực III, thành phố Đà Nẵng trực thuộc tỉnh [[Quảng Nam-Đà Nẵng]] cũ và hai xã Hoà Quý, Hoà Hải (thuộc huyện [[Hoà Vang]] cũ). Hai xã Hoà Quý, Hoà Hải được chuyển thành các phường Hoà Quý, Hoà Hải. Quận Ngũ Hành Sơn có 3.672 ha diện tích tự nhiên và 32.533 người, gồm 3 phường. Năm 2005, chia phường Bắc Mỹ An thành hai phường Khuê Mỹ và Mỹ An.<ref name=ND24>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-24-2005-ND-CP-thanh-lap-phuong-thuoc-quan-Hai-Chau-Lien-Chieu-va-Ngu-Hanh-Son-thanh-pho-Da-Nang-vb52958t11.aspx Nghị định số 24/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ] về việc thành lập phường thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.</ref>
 
Từ đó, quận có 4 phường, giữ ổn định cho đến nay.
 
==Hành chính==
Người dùng vô danh