Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Trị”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
====Tái lập tỉnh====
[[Tập tin:Sông Thạch Hãn ở Quảng Trị.jpg|nhỏ|250px|phải|Sông Thạch Hãn, đoạn chảy qua cầu Thạch Hãn]]
[[Tháng 7]] năm [[1989]], Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khóa VIII, kỳ họp thứ 5) quyết định chia tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Ngày [[1 tháng 7]] năm [[1989]], Quảng Trị trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm thị xã [[Đông Hà]] (tỉnh lị) và 3 huyện: [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]], [[Hướng Hóa]], [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]].
 
Ngày [[1 tháng 7]] năm [[1989]], tỉnh Quảng Trị được tái lập, gồm thị xã [[Đông Hà]] (tỉnh lị) và 3 huyện: [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]], [[Hướng Hóa]], [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]].
Từ năm [[1990]], có sự thay đổi về địa giới và tên gọi một số huyện, thị xã như sau: Huyện Bến Hải được tách ra thành lập 2 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh; huyện Triệu Hải tách ra thành lập 2 huyện: Hải Lăng, Triệu Phong và [[Quảng Trị (thị xã)|thị xã Quảng Trị]]. Ngày [[19 tháng 10]] năm [[1991]], thị xã Đông Hà tách ra thành lập huyện [[Cam Lộ]] và thị xã Đông Hà (tỉnh lỵ Quảng Trị).<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-328-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-thi-xa-Dong-Ha-va-thanh-lap-lai-huyen-Cam-Lo-tinh-Quang-Tri-vb38202t17.aspx Quyết định 328-HĐBT năm 1991 điều chỉnh địa giới thị xã Đông Hà và thành lập lại huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị]</ref>
 
Từ năm [[1990]], có sự thay đổi về địa giới và tên gọi một số huyện, thị xã như sau: chia lại uyện Bến Hải thành 2 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh; chia lại huyện Triệu Hải 2 huyện: Hải Lăng, Triệu Phong và [[Quảng Trị (thị xã)|thị xã Quảng Trị]].
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[1996]], huyện [[Đakrông|Đa Krông]] được thành lập trên cơ sở tách 10 xã thuộc huyện [[Hướng Hóa]] và 3 xã thuộc huyện [[Triệu Phong]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-83-CP-thanh-lap-huyen-DaKrong-thuoc-tinh-Quang-Tri-vb40269t11.aspx Nghị định 83-CP năm 1996 về việc thành lập huyện ĐaKrông thuộc tỉnh Quảng Trị]</ref> Ngày [[1 tháng 10]] năm [[2004]], thành lập huyện đảo [[Cồn Cỏ]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-174-2004-ND-CP-thanh-lap-huyen-dao-Con-Co-thuoc-tinh-Quang-Tri-vb52453t11.aspx Nghị định 174/2004/NĐ-CP về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị]</ref>
 
Từ năm [[1990]], có sự thay đổi về địa giới và tên gọi một số huyện, thị xã như sau: Huyện Bến Hải được tách ra thành lập 2 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh; huyện Triệu Hải tách ra thành lập 2 huyện: Hải Lăng, Triệu Phong và [[Quảng Trị (thị xã)|thị xã Quảng Trị]]. Ngày [[19 tháng 10]] năm [[1991]], thịtái xã Đông Hà tách ra thànhlập lập huyện [[Cam Lộ]] từ một số xã của thị xã Đông Hà (tỉnh lỵ Quảng Trị).<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-328-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-thi-xa-Dong-Ha-va-thanh-lap-lai-huyen-Cam-Lo-tinh-Quang-Tri-vb38202t17.aspx Quyết định 328-HĐBT năm 1991 điều chỉnh địa giới thị xã Đông Hà và thành lập lại huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị]</ref>
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[1996]], huyện [[Đakrông|Đa Krông]] được thành lập trên cơ sở tách 10 xã thuộc huyện [[Hướng Hóa]] và 3 xã thuộc huyện [[Triệu Phong]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-83-CP-thanh-lap-huyen-DaKrong-thuoc-tinh-Quang-Tri-vb40269t11.aspx Nghị định 83-CP năm 1996 về việc thành lập huyện ĐaKrông thuộc tỉnh Quảng Trị]</ref> Ngày [[1 tháng 10]] năm [[2004]], thành lập huyện đảo [[Cồn Cỏ]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-174-2004-ND-CP-thanh-lap-huyen-dao-Con-Co-thuoc-tinh-Quang-Tri-vb52453t11.aspx Nghị định 174/2004/NĐ-CP về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị]</ref>
 
Ngày [[1 tháng 10]] năm [[2004]], thành lập huyện đảo [[Cồn Cỏ]] trên cơ sở đảo Cồn Cỏ thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-174-2004-ND-CP-thanh-lap-huyen-dao-Con-Co-thuoc-tinh-Quang-Tri-vb52453t11.aspx Nghị định 174/2004/NĐ-CP về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 8]] năm [[2009]], chuyển thị xã Đông Hà thành [[Đông Hà|thành phố Đông Hà]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-33-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Dong-Ha-thuoc-tinh-Quang-Tri-vb92867t13.aspx Nghị quyết số 33/NQ-CP về việc thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị]</ref>
 
Từ năm [[2009]]đó, toàn tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã (trong đó có 7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố), có 136 xã, phường và thị trấn.
 
== Vị trí địa lý ==
Người dùng vô danh