Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cửa Tùng (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thị trấn Cửa Tùng có diện tích 4,69&nbsp;km<sup>2</sup>, dân số năm 2009 là 6256 người, mật độ dân số đạt 1333 người/km<sup>2</sup>.
 
==Vị trí địa lý==
Thị trấn Cửa Tùng nằm ở phía đông huyện Vĩnh Linh.
 
*Phía Đông giáp [[Biển Đông]]
Thị trấn Cửa Tùng nằm ở phía đông huyện Vĩnh Linh
*Phía Tây giáp xã [[Vĩnh Tân, Vĩnh Linh|Vĩnh Tân]].
 
*Nam giáp xã [[Trung Giang, Gio Linh|Trung Giang]] (huyện [[Gio Linh]]) và xã [[Vĩnh Giang, Vĩnh Linh|Vĩnh Giang]].
Phía Đông giáp [[Biển Đông]]
*Phía Bắc giáp xã [[Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh|Vĩnh Thạch]].
 
Phía Tây giáp xã [[Vĩnh Tân, Vĩnh Linh|Vĩnh Tân]].
 
Nam giáp xã [[Trung Giang, Gio Linh|Trung Giang]] (huyện [[Gio Linh]]) và xã [[Vĩnh Giang, Vĩnh Linh|Vĩnh Giang]].
 
Phía Bắc giáp xã [[Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh|Vĩnh Thạch]].
 
Lịch sử
 
==Lịch sử==
Thị trấn Cửa Tùng nguyên trước đây là xã Vĩnh Quang.
 
Người dùng vô danh