Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cửa Tùng (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Lịch sử==
Thị trấn Cửa Tùng nguyên trước đây là xã Vĩnh Quang.
 
Ngày [[1 tháng 10]] năm [[2004]], đảo Cồn Cỏ được tách ra để thành lập huyện đảo [[Cồn Cỏ]].
 
<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-174-2004-ND-CP-thanh-lap-huyen-dao-Con-Co-thuoc-tinh-Quang-Tri-52453.aspx|title=Nghị định số 174/2004/NĐ-CP về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
Ngày 24 tháng 8 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 39/NQ-CP về việc thành lập thị trấn Cửa Tùng. Theo đó, thị trấn Cửa Tùng được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Vĩnh Quang; 228,70 ha diện tích tự nhiên và 828 nhân khẩu của xã Vĩnh Thạch.
 
Thị trấn Cửa Tùng có 469,4 ha diện tích tự nhiên và 6.256 nhân khẩu.
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh