Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cửa Tùng (thị trấn)”

Bổ sung nghị quyết thành lập thị trấn
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Bổ sung nghị quyết thành lập thị trấn)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[1 tháng 10]] năm [[2004]], đảo Cồn Cỏ được tách ra để thành lập huyện đảo [[Cồn Cỏ]].<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-174-2004-ND-CP-thanh-lap-huyen-dao-Con-Co-thuoc-tinh-Quang-Tri-52453.aspx|title=Nghị định số 174/2004/NĐ-CP về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
Ngày [[24 tháng 8]] năm [[2009]], Chính phủ ban hành Nghị quyết 39/NQ-CP về việc thành lập thị trấn Cửa Tùng<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-39-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thi-tran-Cua-Tung-thuoc-huyen-Vinh-Linh-tinh-Quang-Tri-93662.aspx|title=Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2009 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Theo đó, thị trấn Cửa Tùng được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Vĩnh Quang; 228,70 ha diện tích tự nhiên và 828 nhân khẩu của xã Vĩnh Thạch.
 
Thị trấn Cửa Tùng có 469,4 ha diện tích tự nhiên và 6.256 nhân khẩu.
Người dùng vô danh