Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vĩnh Linh”

không có tóm lược sửa đổi
n (clean up)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Sau nhiều cuộc tách nhập, từ tháng 5 năm 1990 huyện Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Trị, gồm thị trấn Hồ Xá và 20 xã: Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang, Vĩnh Hà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Hòa, Vĩnh Khê, Vĩnh Kim, Vĩnh Lâm, Vĩnh Long, Vĩnh Nam, Vĩnh Ô, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Thành, Vĩnh Thủy, Vĩnh Trung, Vĩnh Tú.
* Ngày 13-3-[[1986]], đổi tên thị trấn Hồ Xá thành thị trấn Vĩnh Linh.
* Ngày 1-8-[[1994]], thành lập thị trấn Bến Quan; thị trấn Vĩnh Linh lấyđổi lại tên cũ là thị trấn Hồ Xá.
* Ngày 1-10-[[2004]], đảo Cồn Cỏ thuộc xã Vĩnh Quang được tách ra thành lập huyện đảo riêng[[Cồn Cỏ]].
* Ngày 2824-98-[[2009]], chuyển xã Vĩnh Quang thành thị trấn Cửa Tùng.
 
==Diện tích==
Người dùng vô danh