Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Văn phòng công chứng”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Văn phòng công chứng là loại hình công chứng mới theo Luật công chứng năm 2006. Trước đây, việc công chứng do Nhà nước mà đại diện là các Công...)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Văn phòng công chứng là loại hình công chứng mới theo Luật công chứng năm 2006. Trước đây, việc công chứng do Nhà nước mà đại diện là các Công chức Nhà nước được bổ nhiệm chức danh Công chứng viên thực hiện. Văn phòng Công chứng do những người không phải là công chức nhà nước đảm nhiệm chức năm công chứng, Các Công chứng viên ở các Văn Phòng công chứng phải chịu trách nhiệm (bài viết thử)
3

lần sửa đổi